معنی و ترجمه کلمه خاکریزى که مور هنگام لانه سازى در اطراف لانه خود ایجاد مى کند به انگلیسی خاکریزى که مور هنگام لانه سازى در اطراف لانه خود ایجاد مى کند یعنی چه

خاکریزى که مور هنگام لانه سازى در اطراف لانه خود ایجاد مى کند

anthill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها