معنی و ترجمه کلمه خاکزى به انگلیسی خاکزى یعنی چه

خاکزى

terricolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها