معنی و ترجمه کلمه خاکستر آتشفشانى به انگلیسی خاکستر آتشفشانى یعنی چه

خاکستر آتشفشانى

pumicite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها