معنی و ترجمه کلمه خاکى که در صافى آب و غیره به کار مى رود به انگلیسی خاکى که در صافى آب و غیره به کار مى رود یعنی چه

خاکى که در صافى آب و غیره به کار مى رود

fuller's earth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها