معنی و ترجمه کلمه خاک کم عمق دامنه کوه و دشت که مرکب از سنگریزه و سنگ هاى نیمه خاک شده مى باشد به انگلیسی خاک کم عمق دامنه کوه و دشت که مرکب از سنگریزه و سنگ هاى نیمه خاک شده مى باشد یعنی چه

خاک کم عمق دامنه کوه و دشت که مرکب از سنگریزه و سنگ هاى نیمه خاک شده مى باشد

lithosol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها