معنی و ترجمه کلمه خبر رسان به انگلیسی خبر رسان یعنی چه

خبر رسان

informant
informer
intelligencer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها