معنی و ترجمه کلمه ختل خاکى به انگلیسی ختل خاکى یعنی چه

ختل خاکى

earthwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها