معنی و ترجمه کلمه خدایى که داراى قوه خارق العاده بوده به انگلیسی خدایى که داراى قوه خارق العاده بوده یعنی چه

خدایى که داراى قوه خارق العاده بوده

daemon
daimon
demon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها