معنی و ترجمه کلمه خدا برکت دهد به انگلیسی خدا برکت دهد یعنی چه

خدا برکت دهد

benedicite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها