معنی و ترجمه کلمه خدا شناس به انگلیسی خدا شناس یعنی چه

خدا شناس

godly
theist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها