معنی و ترجمه کلمه خدمت داوطلبانه نظام به انگلیسی خدمت داوطلبانه نظام یعنی چه

خدمت داوطلبانه نظام

selective service

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها