معنی و ترجمه کلمه خدمت صادقانه و از روى وفادارى و صمیمیت به انگلیسی خدمت صادقانه و از روى وفادارى و صمیمیت یعنی چه

خدمت صادقانه و از روى وفادارى و صمیمیت

yeoman's service

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها