معنی و ترجمه کلمه خدو آورى به انگلیسی خدو آورى یعنی چه

خدو آورى

salivation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها