معنی و ترجمه کلمه خرابکارى عمدى به انگلیسی خرابکارى عمدى یعنی چه

خرابکارى عمدى

sabotage

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها