معنی و ترجمه کلمه خراجگزار به انگلیسی خراجگزار یعنی چه

خراجگزار

tributary
vassal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها