معنی و ترجمه کلمه خراجگزار به انگلیسی خراجگزار یعنی چه

خراجگزار

tributary
vassal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها