معنی و ترجمه کلمه خرج چیزى را دادن به انگلیسی خرج چیزى را دادن یعنی چه

خرج چیزى را دادن

reimburse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها