معنی و ترجمه کلمه خرحمالى کردن به انگلیسی خرحمالى کردن یعنی چه

خرحمالى کردن

fag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها