معنی و ترجمه کلمه خرپشته به انگلیسی خرپشته یعنی چه

خرپشته

mound
ridge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها