معنی و ترجمه کلمه خشمگین به انگلیسی خشمگین یعنی چه

خشمگین

exasperate
indignant
irate
loath loth
rabid
snappish
snarly
snuffy
waxy
wrathful
wroth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها