معنی و ترجمه کلمه خطوط متحدالحراره به انگلیسی خطوط متحدالحراره یعنی چه

خطوط متحدالحراره

isotherm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها