معنی و ترجمه کلمه خطوط متقارب و متلاقى به انگلیسی خطوط متقارب و متلاقى یعنی چه

خطوط متقارب و متلاقى

convergent

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها