معنی و ترجمه کلمه خطیب به انگلیسی خطیب یعنی چه

خطیب

orator
prolocutor


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها