معنی و ترجمه کلمه خط تاخیرى به انگلیسی خط تاخیرى یعنی چه

خط تاخیرى

delay line

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها