معنی و ترجمه کلمه خط عمودى بر روى صفحه قطب نما به انگلیسی خط عمودى بر روى صفحه قطب نما یعنی چه

خط عمودى بر روى صفحه قطب نما

lubber line

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها