معنی و ترجمه کلمه خط قرنطینه به انگلیسی خط قرنطینه یعنی چه

خط قرنطینه

cordon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها