معنی و ترجمه کلمه خط کش مدرج به انگلیسی خط کش مدرج یعنی چه

خط کش مدرج

line gauge


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها