معنی و ترجمه کلمه خلاف انتظارى به انگلیسی خلاف انتظارى یعنی چه

خلاف انتظارى

anticlimactic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها