معنی و ترجمه کلمه خلاف انتظارى به انگلیسی خلاف انتظارى یعنی چه

خلاف انتظارى

anticlimactic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها