معنی و ترجمه کلمه خلبانى که حداقل 5 هواپیماى دشمن را سرنگون کرده باشد به انگلیسی خلبانى که حداقل 5 هواپیماى دشمن را سرنگون کرده باشد یعنی چه

خلبانى که حداقل 5 هواپیماى دشمن را سرنگون کرده باشد

ace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها