معنی و ترجمه کلمه خلط سینه به انگلیسی خلط سینه یعنی چه

خلط سینه

sputum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها