معنی و ترجمه کلمه خلط سینه به انگلیسی خلط سینه یعنی چه

خلط سینه

sputum

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها