معنی و ترجمه کلمه خلوت به انگلیسی خلوت یعنی چه

خلوت

hugger mugger
privacy
reclusive
sanctorum
sanctum
solitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها