معنی و ترجمه کلمه خوابى به انگلیسی خوابى یعنی چه

خوابى

hypnoid
hypnoidal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها