معنی و ترجمه کلمه خوابیدن روى تخم به انگلیسی خوابیدن روى تخم یعنی چه

خوابیدن روى تخم

incubation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها