معنی و ترجمه کلمه خواندن یا شمردن به انگلیسی خواندن یا شمردن یعنی چه

خواندن یا شمردن

numerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها