معنی و ترجمه کلمه خودرو به انگلیسی خودرو یعنی چه

خودرو

adventive
auto
autocar
automobile
automotive
self driven
self propelled
weedy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها