معنی و ترجمه کلمه خودمختارى به انگلیسی خودمختارى یعنی چه

خودمختارى

autonomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها