معنی و ترجمه کلمه خود به خود تنگ شونده به انگلیسی خود به خود تنگ شونده یعنی چه

خود به خود تنگ شونده

self tightening

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها