معنی و ترجمه کلمه خود راستگر به انگلیسی خود راستگر یعنی چه

خود راستگر

self rectifying

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها