معنی و ترجمه کلمه خود را عقب کشیدن به انگلیسی خود را عقب کشیدن یعنی چه

خود را عقب کشیدن

wince

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها