معنی و ترجمه کلمه خوشرویى به انگلیسی خوشرویى یعنی چه

خوشرویى

affability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها