معنی و ترجمه کلمه خوشمزگى به انگلیسی خوشمزگى یعنی چه

خوشمزگى

badinage
banter
delectability
delectableness
fun
humor
humour
sapidity
spiciness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها