معنی و ترجمه کلمه خوش رنگ به انگلیسی خوش رنگ یعنی چه

خوش رنگ

exotic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها