معنی و ترجمه کلمه خونگرمى به انگلیسی خونگرمى یعنی چه

خونگرمى

warm blooded
warm bloodedness
warmhearted
warmheartedness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها