معنی و ترجمه کلمه خیساندن چرم درماده قلیایى به انگلیسی خیساندن چرم درماده قلیایى یعنی چه

خیساندن چرم درماده قلیایى

bate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها