معنی و ترجمه کلمه داتایى به انگلیسی داتایى یعنی چه

داتایى

lawful

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها