معنی و ترجمه کلمه دادرسى به انگلیسی دادرسى یعنی چه

دادرسى

judgement
judgment
trial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها