معنی و ترجمه کلمه دادستان به انگلیسی دادستان یعنی چه

دادستان

attorney general
prosecuting attorney

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها