معنی و ترجمه کلمه داده قیاسى به انگلیسی داده قیاسى یعنی چه

داده قیاسى

analog data

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها