معنی و ترجمه کلمه داده پراکنى به انگلیسی داده پراکنى یعنی چه

داده پراکنى

broadcast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها