معنی و ترجمه کلمه داده گردانى به انگلیسی داده گردانى یعنی چه

داده گردانى

data handling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها