معنی و ترجمه کلمه دادگاه تخلفات رانندگى به انگلیسی دادگاه تخلفات رانندگى یعنی چه

دادگاه تخلفات رانندگى

traffic court

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها